Politikamız

Kalite, İSG ve Çevre Politikası

Kırlıoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş yönetimi ve tüm çalışanları;

 • Firma misyonu ve vizyonunun tüm çalışanlar ve iş ortakları tarafından bilinmesini ve ortak hedeflere birlikte ilerlenmesini,
 • Entegre Yönetim Sisteminin şartlarının, müşterileri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek şekilde tanımlanmasını, uygulanmasını ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini,
 • Çalışmaların çevre bilinci ile yasa, yönetmelik ve uluslararası standartlar doğrultusunda yürütülmesini,
 •  Yürütülen işlerin performansının doğru yöntemler ile ölçülmesini ve uygunluğunun gözden geçirilmesini,
 • İş süreçlerine yeni fikirlerle destek olunarak müşterilerin beklentileri doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini,
 •  Teknolojik gelişmeleri takip ederek üretim verimliliğinin artırılmasını,
 •  Müşteri istek ve gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan yönetim yaklaşımının sergilenmesini,
 • Tedarikçiler ve birlikte çalıştığı kuruluşlar ile faydalı ilişkiler kurulmasını,
 • Ekip anlayışını her kademede ön planda tuturak, birimler ve kişiler arasında sinerjistik etki, destek ve dayanışma içinde faaliyet gösterilmesini,
 • Faaliyetlerin yürütülmesi esnasında oluşabilecek tehlikelerin tanımlanması, güvenli ve emniyetli bir ortam sağlanarak çalışanlar ve müşteriler için risk oluşmasının önlenmesini,
 •  Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında insan sağlığı ve çevre duyarlılığı konusunda sektörde öncü olunmasını,
 • Sürekli iyileşme için; iç ve dış hususları, ilgili taraf ihtiyaç ve beklentilerini takip ederek, süreç ve hizmetlerin risklerini dikkate alıp fırsatlarına odaklanmasını,

Kalite, İSG ve Çevre Politikası olarak benimsemiştir.

E-Bültene Katılın
Kırlıoğlu ile ilgili yenilik ve gelişmelerden haberdar olun.