entr

Kırlıoğlu’nun patlayıcı madde sektöründeki başlıca hizmetleri;

• Sivil amaçlı patlayıcı madde üretimi ve Ateşleme Sistemleri Üretimi,
• Özel donanımlı patlayıcı şarj ekipmanları ile yer altı ve yerüstü emülsiyon şarjı
• Özel donanımlı patlayıcı şarj kamyonları ile delik içi anfo şarjı,
• ADR sertifikalı nakliye araçlar ile patlayıcı madde nakli,
• Her türlü zeminde tam otomatik delme makineleri ile delme hizmeti,
• Yer altı ve yerüstü patlatmalarında uygun patlayıcı madde seçimi,
• Sivil amaçlı ihtiyaç duyulan her tür patlayıcı maddenin ithalatı-ihracatı,
• Komple patlatma tasarımı ve özel patlatma uygulamaları
• Patlatmalardan Kaynaklanan Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi
• Tecrübeli ve teknik bilgiye sahip ekipler ile komple patlatma hizmeti,
• Gezici depo temini,
• Patlayıcı madde kullanma ve satın alama izin belgesinin çıkartılması,
• Patlatma uygulamalarında ihtiyaç duyulan her türlü aksesuarın temini.

Print Friendly