entr

Güvenli, verimli, suda etkili ...

DYNEX 6000, sulu deliklerde güvenle kullanılabilen yemlemeye duyarlı emülsiyon patlayıcıdır. Farklı formülasyon yapısı ile muadillerine kıyasla, patlatmalarda daha verimli sonuç sağlar . Her türlü açık ocak madenciliği, yol yapımı , baraj, gölet, taşocağı gibi yerüstün patlatmalarında su içeren patlatma deliklerinde güvenle kullanılabilir. Yoğunluğu sudan büyük olduğu için şarj edildiği su içeren deliklerde suyun yerini alarak patlatma deliğini tabandan itibaren doldurur. Akışkan yapısından dolayı patlatma deliğini boşluk bırakmadan tamamen dolmasını sağlar.

YEMLEMEYE DUYARLI EMÜLSİYON PATLAYICI


Kullanıldığı Yerler

• Her türlü açık ocak kömür madenciliğinde sulu ve kuru patlatma deliklerinde
• Su içeren kanal patlatmaları
• Açık ocak , taş ocakları ve her tür maden ocağının üretim ve kazı patlatmalarında
• Taban kırmasının iyi olmasının istendiği tüm yerüstü patlatmalarında taban şarjı olarak
• Özel patlatma uygulamalarında

Avantajları

• Suya karşı mükemmel dayanım, sulu ortamlarda güvenli kullanım
• Patlatma sonrası mükemmel tane dağılımı
• Her türlü patlatma uygulamasında yüksek performans
• Her tür mekanik darbe ve sürtünmede üstün güvenlik
• Şarj kolaylığı ve taşıma rahatlığı

Duyarlılık

DYNEX 6000 yemlemeye duyarlı bir patlayıcı maddedir. Mükemmel bir performans için DYNEX 100 veya DYNEX GOLD kapsüle duyarlı emülsiyonlar ile ateşlenmelidir.

Depolama Şartları

Tüm patlayıcılar gibi DYNEX 6000 87/12028 karar sayılı “ Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler ile ilgili Av Malzemeleri ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük “ kapsamında depolanmalı ve taşınmalıdır.

Emniyet Yönergesi

Bu ürün tehlikeli patlayıcı maddeler sınıfta olup ilgili mevzuat ve yönergeler doğrultusunda taşınmalı,depolanmalı ve ehil kişilerce kullanılmalıdır.Patlayıcı maddelerin taşıma ve kullanım ile ilgili her aşamasında 87/12028 karar sayılı “ Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler ile ilgili Av Malzemeleri ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük “ kurallarına uyulmalıdır. Cilde temas, yeme, göze temas gibi sağlık ile ilgili durumlarda ürünün “Malzeme Bilgi Formları” na uyulmalıdır.

* Kırlıoğlu A.Ş. Afyonkarahisar-Türkiye’de bulunan üretim tesislerinde üretilmektedir.

Teknik Özellikleri

Suya Dayanıklılık : Mükemmel
V.O.D. (m/s) : 5.000 *
Yoğunluk (gr/cm3) : 1,15 – 1,25
Enerji (Mj/kg) : 3,21
Gaz Hacmi (lt/kg) : 1116
Üretim çaplar (mm) : 60, 70, 70, 90, 120, 140
Ambalaj : 20 kg Karton Kutularda
* 125 mm plastik boru içerisinde
Sınıf: 1. 1D U.N. No:0241
Patlayıcı Tipi: E
Print Friendly