entr

Suya dayanıklı, yüksek performans ...

Her türlü açık ocak madenciliği, yol yapımı, baraj, gölet, taşocağı gibi yerüstün patlatmalarında yemleyici olarak kullanma amaçlı üretilmiş yüksek itme enerji ve patlatma sıcaklığı oluşturabilen kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcıdır. Yemleyici olarak kullanıldığı anfo ve suya dayanıklı emülsiyonları ateşlemede yüksek performans sağlar.

KAPSÜLE DUYARLI EMÜLSİYON PATLAYICI


Kullanıldığı Yerler

• Her türlü açık ocak kömür madenciliği
• Kanal patlatmaları
• Açık ocak, taş ocakları ve her tür maden ocağının üretim ve kazı patlatmalarında
• Her tür açık ocak patlatmalarında yemleyici olarak
• Özel patlatma uygulamalarında

Avantajları

• Suya karşı mükemmel dayanım
• Patlatma sonrası düşük oranlı gaz salınımı
• Her türlü patlatma uygulamasında yüksek performans
• Her tür mekanik darbe ve sürtünmede üstün güvenlik
• Şarj kolaylığı ve taşıma rahatlığı

Duyarlılık

DYNEX 100 kapsüle duyarlı bir patlayıcı maddedir. No. 8 gücündeki kapsüller ve infilaklı fitil ile ateşlenebilir.İnfilaklı fitil kullanımında fitilin kartuşa teması tam sağlanmalıdır.

Depolama Şartları

Tüm patlayıcılar gibi DYNEX 100 87/12028 karar sayılı “ Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler ile ilgili Av Malzemeleri ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük “ kapsamında depolanmalı ve taşınmalıdır.

Emniyet Yönergesi

Bu ürün tehlikeli patlayıcı maddeler sınıfta olup ilgili mevzuat ve yönergeler doğrultusunda taşınmalı,depolanmalı ve ehil kişilerce kullanılmalıdır.Patlayıcı maddelerin taşıma ve kullanım ile ilgili her aşamasında 87/12028 karar sayılı “ Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler ile ilgili Av Malzemeleri ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük “ kurallarına uyulmalıdır. Cilde temas, yeme, göze temas gibi sağlık ile ilgili durumlarda ürünün “Malzeme Bilgi Formları” na uyulmalıdır.

* Kırlıoğlu A.Ş. Afyonkarahisar-Türkiye’de bulunan üretim tesislerinde üretilmektedir.

Teknik Özellikleri

Suya Dayanıklılık : Mükemmel
V.O.D. (m/s) : 5500 *
Yoğunluk (gr/cm3) : 1,10 – 1,20
Enerji (Mj/kg) : 4,48
Gaz Hacmi (lt/kg) : 942
Üretim çaplar (mm) : 50, 60, 70, 90
Ambalaj : 20 kg Karton Kutularda
* 90 mm çelik boru içerisinde
Sınıf: 1. 1D U.N. No:0241
Patlayıcı Tipi: E
Print Friendly