entr

Hızlı ve kolay kullanım ve verimli patlatma uygulamaları ...

Kısa gecikme aralıklı, işlevi kapsüle duyarlı patlayıcı maddeyi ateşlemek olan elektriksiz kapsüldür. Delik içerisinde ki kolon şarjına zarar vermez. 25 ms gecikme aralığı ile 500 ms’ye kadar istenilen şok tüp boyunda üretilebilmektedir. Yüzey bağlantı kapsülü, elektrikli kapsül ve minimum 5 gr/m infilaklı fitil ile ateşlenebilmektedir.

ELEKTRİKSİZ KAPSÜL


Kullanıldığı Yerler

• Her türlü yüzey patlatmalarında
• Vibrasyon problemi olan tüm patlatma operasyonlarında
• Statik elektrik ve kötü hava sorunu olan tüm patlatma operasyonlarında
• Su içeren tüm patlatma operasyonlarında

Avantajları

• Her tür mekanik darbe ve sürtünmede üstün güvenlik
• Kullanım kolaylığı ve taşıma rahatlığı
• Kolon şarjındaki patlayıcıyı duyarsızlaştırmaz
• Sulu ortamlarda güvenli kullanım
• Hızlı kullanım ve bağlama kolaylığı ile iş verimini arttırma

Duyarlılık

detEX MS elektriksiz bir ateşleme sistemidir. detEX SD yüzey bağlantı elemanı, elektrikli kapsül ve minimum 5 gr/m infilaklı fitil ile ateşlenebilir.

Depolama Şartları

Tüm patlayıcılar gibi detEX MS 87/12028 karar sayılı “ Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler ile ilgili Av Malzemeleri ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük “ kapsamında depolanmalı ve taşınmalıdır.

Emniyet Yönergesi

Bu ürün tehlikeli patlayıcı maddeler sınıfta olup ilgili mevzuat ve yönergeler doğrultusunda taşınmalı,depolanmalı ve ehil kişilerce kullanılmalıdır.Patlayıcı maddelerin taşıma ve kullanım ile ilgili her aşamasında 87/12028 karar sayılı “ Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler ile ilgili Av Malzemeleri ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük “ kurallarına uyulmalıdır. Cilde temas, yeme, göze temas gibi sağlık ile ilgili durumlarda ürünün “Malzeme Bilgi Formları” na uyulmalıdır.

* Kırlıoğlu A.Ş. Afyonkarahisar-Türkiye’de bulunan üretim tesislerinde üretilmektedir.

Gecikme Peryotları
MS Grubu Kapsüller

Kapsül Numarası Gecikme Zamanı (ms)
1 25
2 50
3 75
4 100
5 125
6 150
7 175
8 200
9 225
10 250
11 275
12 300
13 325
14 350
15 375
16 400
17 425
18 450
19 475
20 500
Sınıf: 1. 1B
U.N. No:0360
Patlayıcı Tipi: D
Print Friendly