entr

Kolay kullanım, esnek uygulama olanakları ...

Geniş gecikme aralıkları olan, yer altı ve tünel patlatmaları için tasarlanmış elektriksiz kapsüllerdir. Gecikme aralıklarında çeşitlilik esnek patlatma tasarımları sağlar. detEX ‘in tüpü üzerinde bulunan kobra klips ile infilaklı fitil bağlantısı çok kolay bir şekilde yapılabildiği gibi 5 adet detEX LP kapsül detEX SD yüzey bağlantısı ile de ateşlenebilir. Bağlantı ve çalışma kolaylığı sağlar.

ELEKTRİKSİZ KAPSÜL


Kullanıldığı Yerler

• Galeri açılan her türlü yer altı madenciliğinde
• Oto yol tünelleri ve her türlü tünel patlatmalarında

Avantajları

• Her tür mekanik darbe ve sürtünmede üstün güvenlik
• Şarj kolaylığı ve taşıma rahatlığı
• Patlatma sonrası mükemmel kayaç fragmantasyonu
• Tam kontrollü gecikme imkanı
• Sulu ortamlarda güvenli kullanım
• Hızlı kullanım ve bağlama kolaylığı ile iş verimini arttırma

Duyarlılık

detEX LP elektriksiz bir ateşleme sistemidir. detEX SD yüzey bağlantı elemanı, elektrikli kapsül ve minimum 5 gr/m infilaklı fitil ile ateşlenebilir.

Depolama Şartları

Tüm patlayıcılar gibi detEX LP 87/12028 karar sayılı “ Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler ile ilgili Av Malzemeleri ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük “ kapsamında depolanmalı ve taşınmalıdır.

Emniyet Yönergesi

Bu ürün tehlikeli patlayıcı maddeler sınıfta olup ilgili mevzuat ve yönergeler doğrultusunda taşınmalı,depolanmalı ve ehil kişilerce kullanılmalıdır.Patlayıcı maddelerin taşıma ve kullanım ile ilgili her aşamasında 87/12028 karar sayılı “ Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler ile ilgili Av Malzemeleri ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük “ kurallarına uyulmalıdır. Cilde temas, yeme, göze temas gibi sağlık ile ilgili durumlarda ürünün “Malzeme Bilgi Formları” na uyulmalıdır.

* Kırlıoğlu A.Ş. Afyonkarahisar-Türkiye’de bulunan üretim tesislerinde üretilmektedir.

Gecikme Peryotları
LP Grubu Kapsüller

Kapsül Numarası Gecikme Zamanı (ms)
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600
7 700
8 800
9 900
10 1000
12 1200
14 1400
16 1600
18 1800
20 2000
25 2500
30 3000
35 3500
40 4000
45 4500
50 5000
55 5500
60 6000
65 6500
70 7000
75 7500
80 8000
85 8500
90 9000
Sınıf: 1. 1B
U.N. No:0360
Patlayıcı Tipi: D
Print Friendly