entr

Sempozyum

5.Maden ve Çevre Sempozyumu

Posted on by Editor in Sempozyum Comments Off
 

Madenler üretilirken, ülke yararı ve çevreyle uyum bir arada düşünülmek zorundadır. Bu anlayış çerçevesinde, madencilikten kaynaklanan çevresel etkiler ve yönetimi konusunda ilgili tarafların karşılaştıkları sorunların tespiti ve çözümlerine yönelik Madencilik ve Çevre Sempozyumlarının katkısı her geçen gün daha da kavranmaktadır.

Kırlıoğlu Kimya A.Ş. olarak Türkiye Maden Mühendisleri Odası tarafından bu yıl 5.si düzenlenen Maden ve Çevre sempozyumuna katıldık…


VIII. Delme – Patlatma Sempozyumu

Posted on by Editor in Sempozyum Comments Off

Bu yıl 19-20 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen VIII. Delme – Patlatma Sempozyum’a katıldık…