entr

Ekonomik, kolay ve güvenli uygulama ...

ANFOex, ağırlıkça % 94.3 oranında Porous-Prill Amonyum Nitrat ile %5.7 oranında Fuel Oil ‘in homojen olarak karıştırılmasından hazırlanan, bir toz patlayıcıdır.Bu oran ideal oksijen dengesinin sağlanması içindir. ANFOex,kuru patlatma deliklerde kullanılmak üzere üretilmektedir.Sulu deliklerde, ANFOex ‘in değişik ambalaj malzemelerine konularak kullanılması uygun değildir. Delik şarjı esnasında , serbest düşen taneciklere sahip olması nedeniyle aşağı doğru dökülerek optimum delik şarjı sağlar. Uygulamalarında 45 mm çapın altındaki deliklerde kullanılması uygun değildir.

YEMLEMEYE DUYARLI TOZ PATLAYICI


Kullanıldığı Yerler

• Kanal patlatmaları
• Açık ocak , taş ocakları ve her tür maden ocağının üretim ve kazı patlatmalarında
• Her tür açık ocak patlatmalarında
• Özel patlatma uygulamalarında
• Otoyol, baraj ve gölet yapımı kazı işlerinde

Avantajları

• Her tür mekanik darbe ve sürtünmede üstün güvenlik
• Şarj kolaylığı ve taşıma rahatlığı
• Ekonomik bir patlayıcıdır

Duyarlılık

ANFOex yemlemeye duyarlı bir patlayıcı maddedir. Uygun miktardaki DYNEX 100 veya DYNEX Gold ile ateşlenmelidir. Kapsüle duyarlı patlayıcı maddenin çapının delik çapına yakın olması ve boyunun en az delik çapının 5 katı olası önerilmektedir.

Depolama Şartları

Tüm patlayıcılar gibi ANFOex 87/12028 karar sayılı “ Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler ile ilgili Av Malzemeleri ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük “ kapsamında depolanmalı ve taşınmalıdır.

Emniyet Yönergesi

Bu ürün tehlikeli patlayıcı maddeler sınıfta olup ilgili mevzuat ve yönergeler doğrultusunda taşınmalı,depolanmalı ve ehil kişilerce kullanılmalıdır.Patlayıcı maddelerin taşıma ve kullanım ile ilgili her aşamasında 87/12028 karar sayılı “ Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler ile ilgili Av Malzemeleri ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük “ kurallarına uyulmalıdır. Cilde temas, yeme, göze temas gibi sağlık ile ilgili durumlarda ürünün “Malzeme Bilgi Formları” na uyulmalıdır.

* Kırlıoğlu A.Ş. Afyonkarahisar-Türkiye’de bulunan üretim tesislerinde üretilmektedir.

Teknik Özellikleri

Suya Dayanıklılık : Yok
V.O.D. (m/s) : 4.350 *
Yoğunluk (gr/cm3) : 0,78 – 0,72
Enerji (Mj/kg) : 3,91
Gaz Hacmi (lt/kg) : 981
Patlama Sıcaklığı (K) : 2935
Ambalaj : 25 kg’lık çift katlı PP/PE torba
* 125 mm kartuşta
Sınıf : 1. 1D U.N. No :0082
Patlayıcı Tipi :D


Print Friendly